abuy 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

http://palyul-tarthang.org/pt/forum.php?mod=viewthread&tid=3808&page=1&extra=#pid4843

秋竹師父 2018/1/16(二) 高雄烏金喜苑授課(修心百頌)

abuy 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

日期:10/21()

法會:藏傳穢跡金剛消災祈福大法會

abuy 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

第11期大界神幻

第11期封面.jpg

abuy 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20170318-藥師佛海報A3-01小.jpg

2017版藥師佛-01.jpg

abuy 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

秋竹上師2016年11月行程(高雄烏金喜苑):

S__33.jpg

abuy 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

260X180大圖-01.jpg

B4DM-2--1.jpg

abuy 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

3白度母長壽法訊B4-DM-01.jpg

秋竹上師201610月行程(高雄烏金喜苑):

abuy 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

未.png

秋竹上師20168-9-10月行程(高雄烏金喜苑):

abuy 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

66-1.jpg

 

abuy 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()